Waarom naar Ouder-Peutergym bij PIB?

Bij PIB speelt uw peuter één uurtje per week samen met leeftijdsgenootjes in een veilige droge omgeving.
Uw peuter is bij PIB van harte welkom vanaf het moment dat de (dreumes) peuter stevig loopt, van ca. 1½ jaar tot aan de basisschoolleeftijd.

Wat kan dat uw kind bieden?

Angsten kunnen overwonnen worden
(bang om ergens van af te vallen, springen, hoogte, loslaten)

Gevoel voor eigenwaarde wordt versterkt
(ik kan al springen, ik durf aan de ringen te hangen)

Motoriek van zowel grof en fijn, wordt op eigen niveau sneller ontwikkeld
(elkaar kopiëren)

Helaas zijn er op dit moment voor alle groepen
lange wachtlijsten, heeft u toch een vraag aan PIB,
neem dan contact met ons op via het contactformulier
De site is op 21-november-2023 geüpdatet, echter er zijn erg veel aanvragen dat de info soms niet meer kloppen op de site.

(Houdt na het invullen van het contactformulier de spambox in de gaten en
REAGEER binnen 3 dagen op onze mail, indien er geen reactie komt, dan wordt de aanvraag verwijderd)

Voor het gebruik van zaalruimte zijn wij afhankelijk van wat de gemeente ons kan bieden.
Het zou dus kunnen zijn dat wij aan het begin van een seizoen, dit is rond september, b.v.v naar een andere locatie moeten
uit wijken of erger nog, dat wij geen zaalruimte meer hebben voor PIB.
In dat geval doen wij onze uiterste best om de leden en leden van de wachtlijst hier tijdig over te informeren.

Facebook