Wat doet uw peuter bij de ouder-peutergym van PIB

Bij PIB gaat uw peuter onder uw begeleiding aan de slag met bewegen
in de ruimste zin van het woord
*Normen en waarden zoals maatschappelijk gewenst worden toegepast,
*De lichamelijke ontwikkeling van uw peuter wordt geprikkeld,
*Spelen met klein materiaal, zoals ballen, springtouwen
*Spelen op groter materiaal, een glijbaan, klimmen over een ladder
*De geestelijke ontwikkeling van uw peuter wordt geprikkeld
*Dansen op liedjes die altijd wel ergens over gaan, lichaam, dieren
*Eigen ideeën doorvoeren met het materiaal wat voorhanden is

Facebook